Kasutustingimused

Baltic ProTrailers müügi ning kauba tagastamistingimused

1. Müügitingimused

1) Müügitingimused kehtivad veebipoest protrailers.ee OSTJA  ja ettevõtja Baltic ProTrailers OÜ. (protrailers.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Müügitingimusi reguleerivad lisaks Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus, tarbijakaitseseadus  ja teised õigusaktid.
3) Veebipood protrailers.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi.

2. Hinnainfo

1) Kõik  protrailers.ee e-poes toodud hinnad sisaldavad käibemaksu.(22%)
2) Ostudele lisandub transpordihind vastavalt veebilehel protrailers.ee näidatud maksumusele. Suuremate tellimuste puhul transpordihind kokkuleppel, protrailers.ee teeb kliendile transpordilahenduse pakkumise.
3) Protrailers.ee e-pood jätab endale õiguse muuta müügihindasid. Juhul kui tellimus on esitatud ja tasutud kliendi poolt enne müügitingimuste või hindade muutmist kasutatakse  tarbija ja protrailers.ee vahelises tehingus muutmiseelset hinda.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage lingile „Ostukorvˮ.
3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Vormista tellimusˮ. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist saadetud arvelt.
4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
5) E-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 16.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub protreilers.ee e-pood andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või protrailers.ee e-poe poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub tasuma protreilers.ee e-poele Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 14 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist protrailers.ee e-poe (Baltic ProTrailers OÜ) pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib protrailers.ee e-pood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Baltic ProTrailers OÜ pangakontole.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõesed ning kehtivad andmed.
4) protrailers.ee e-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida protrailers.ee e-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest või teenustest ei pruugi Tarbijal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg
2) Kauba tagastuseks, palume ühendust võtta mailiaadressil: info@protrailers.ee
3) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
4) Kauba tagastamiseks tuleb esitada lihtkirjas kauba ostust taganemise avaldus, ning see tuleb saata aadressile info@protrailers.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
5) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6) Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui protrailers.ee e-pood on nõustunud kaubale ise järele tulema.
7) Protrailers.ee e-pood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas Tarbija kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea e-pood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

7. Vääramatu jõud

1) protrailers.ee e-pood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida protrailers.ee e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab e-poes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) protreilers.ee e-poel on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka e-poel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

1) protrailers.ee e-pood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.
2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul protrailers.ee e-poe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad protrailers.ee e-pood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab protrailers.ee e-pood.
5) protrailers.ee e-pood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile  info@protrailers.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Tarbijal on õigus nõuda protrailers.ee e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui protrailers.ee e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.